ДОКОГА?! или отворено писмо: На вниманието на г-жа Вяра Гачева, акушерка от Пловдив

силно се надявам, че мнението на г-жа Гачева не е представително за акушерската гилдия – пловдивската или от други селища.
знам, че е последна надежда, ала все пак си я запазвам.
защото, ако това мислят дори и 20% от акушерките и АГ-лекарите, тежко ни!
още необозримо дълго време….

Предисторията: Continue reading ДОКОГА?! или отворено писмо: На вниманието на г-жа Вяра Гачева, акушерка от Пловдив