Новородено момченце

псевдо-пречки за контакта кожа до кожа на новороденото бебче и мама

Новородено момченце
Новородено момченце, сгушено върху гърдите на мама

 

9 булшит причини, които се изтъкват, като пречка за контакта кожа до кожа веднага след раждането:

1. Трябва да се направи по-активна аспирация на бебето – Това може да се направи, докато то е върху Вас.
2. Трябва да измерят теглото и ръста на бебето – Това може да почака. Бебето няма да наддаде значително в идния час.
3. Трябва да измерят температурата на бебето – Това може да се направи, докато то е върху Вас.
4. Трябва да накапят капки в очите на бебето или да му поставят инжекция – Това може да почака и може да се направи, докато то е върху Вас.
5. Трябва да направят оценка по АПГАР на бебето – Това може да се направи, докато то е върху Вас.
6. Трябва да направят преглед на бебето – Това може да се направи, докато то е върху Вас.
7. Трябва да почистят и подсушат бебето – Това може да се направи, докато то е върху Вас.
8. Трябва да вземат кръв от петичката на бебето – Това може да се направи, докато то е върху Вас.
9. Трябва да изкъпят бебето – Ако по някаква причина искате това, то може да почака и да го направите сама.

превод: Илона Нешкова, https://www.facebook.com/ieppe

източник:
http://laceybroussard.com/9-bs-excuses-that-ruin-immediate-skin-to-skin-with-your-healthy-baby/

снимка: Ина Ботева, Birth is beautiful – captured by Ina, https://www.facebook.com/birthisbeautifulcapturedbyina

2 thoughts on “псевдо-пречки за контакта кожа до кожа на новороденото бебче и мама”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *