НАРОДЕ!!!! ДО КОГА???

чрез Foundation for Access to Rights – FAR Фондация за достъп до права ФАР:
“Без коментар. Най-искрени съболезнования за семейството и за обществото ни като цяло! Въпросът е – кога медицинските специалисти ще признаят за насилието над раждащи жени, което е предпоставка да бъдат въведени гаранции срещу това насилие като, например, правото да не раждаш сама, а с придружител”
http://gospodari.com/mobile/view/77448 Continue reading НАРОДЕ!!!! ДО КОГА???

псевдо-пречки за контакта кожа до кожа на новороденото бебче и мама

Новородено момченце
Новородено момченце, сгушено върху гърдите на мама

 

9 булшит причини, които се изтъкват, като пречка за контакта кожа до кожа веднага след раждането:

1. Трябва да се направи по-активна аспирация на бебето – Това може да се направи, докато то е върху Вас. Continue reading псевдо-пречки за контакта кожа до кожа на новороденото бебче и мама